Apakah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif?

Apakah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif?

  1. perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan
  2. perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan jantan dan betina
  3. perkembangbiakan yang disertai dengan pembuahan
  4. perkembangbiakan tanpa melalui biji yang tersimpan dalam buah

Jawabannya adalah: B. perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan jantan dan betina

Pertanyaan: Apakah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jawaban: B. perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan jantan dan betina.

Lebih baru Lebih lama